Лабораторія
СПЕКТРАЛЬНОЇ БАГАТОКУТОВОЇ ЕЛІПСОМЕТРІЇ

Обладнання:

Спектральний еліпсометр з обертовим компенсатором SE-2000 SEMILAB ( lambda = 245-2150 нм, діапазон кута падіння 15°-90°, розмір пучка 470 мкм х 0.365мкм).

Можливості:

  • визначення оптичних констант (показника заломлення, коефіцієнта поглинання) і товщини плівок в багатошарових системах та об’ємних матеріалів.
    Типові об’єкти дослідження: тонкі металеві, діелектричні та напівпровідникові плівки (від мікронних до нанометрових розмірів);
    органічні шари і полімери; R&D матеріали, 2D та 3D наноструктури;

  • комплексна пошарова характеризація та моделювання оптичних властивостей складових для багатошарових структур (для кожного шару окремо) з використанням відповідних дисперсійних залежностей;

  • математичне моделювання оптичних констант як функції довжини хвилі, або енергії фотона в рамках Моделей Коші, Селлмайєра та інші (прозора область), Лоренц, Гаусс, Таук-Лоренц та інші (область поглинання);

  • спектроскопія пропускання плівок на скляних підкладках.

Вибрані публікації

Kondratenko O.S., Mamykin S.V., Lunko T.S., Mamontova I.B., Romanyuk V.R. Оptical characterization of hybrid PEDOT:PSS/Si heterostructures by spectroscopic ellipsometry. Molecular Crystals and Liquid Crystals. - 2021. - V.717(1). - P. 92-97. (https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1860533)

S. Kondratenko, V. Lysenko, Yu. Gomeniuk, O. Kondratenko, Yu. Kozyrev, O. Selyshchev, V. Dzhagan, D. Zahn. Charge carrier transport, trapping, and recombination in PEDOT:PSS/n-Si solar cells. Applied Energy Materials. – 2019. – V.2. – P. 5983 -5991. (https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01083)

Kondratenko O.S., Romanyuk V.R., Dmitruk N.L., Pinkovska M.B. Optical properties of surface metal-dielectric composites based on porous Si and SiO2. JNEP. – 2018. – V.10, №. 1. – P. 01018 (8cc). (https://doi.org/10.21272/jnep.10(1).01018)

L. Khomenkova, D. Lehninger, O. Kondratenko, S. Ponomaryov, O. Gudymenko, Z. Tsybrii, V. Yukymchuk, V. Kladko, J. von Borany, J. Heitmann. Effect of Ge content on the formation of Ge nanoclusters in magnetron-sputtered GeZrOx-based structures. Nanoscale Research Letters. –2017. –V. 12. – P. 196. (https://doi.org/10.1186/s11671-017-1960-9)

інші публікації

Кондратенко Ольга Сергіївна, канд. фіз.-мат. наук, н.с.
тел./факс: +38 (044) 525-65-46, e-mail:
ol.s.kondratenko@gmail.com